اخبار

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال 1398

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی  (داخلی و خارجی) در سال 1398
میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال 1398 از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل استان ها برای اجرا در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی به شرح زیر ابلاغ شد.

1- حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد:

1-1-  حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی  مبلغ 270/000 ریال تعیین می گردد.

2-1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 400/000 ریال تعیین می گردد.

تبصره1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی دفاتر کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 180/000 ریال تعیین می گردد.

تبصره2- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

تبصره3- در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.

تبصره4- دفاتر کاریابی می توانند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نمایند.

2- حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بابت بکارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و  تعیین  می گردد:

1-2- حق الزحمه بکارگماری دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می گردد، حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1398 می باشد.

تبصره 1- در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد، 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 98 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

تبصره 2- برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماههای کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- کاریابی حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارد.

تبصره 4- در صورت تمدید قرارداد کار (بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال، دفاتر کاریابی می توانند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نمایند.

2-2- دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روزمزد (8 درصد ) دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه بکارگماری دریافت نمایند.

3-2- دفاتر کاریابی می توانند حق الزحمه بکارگماری را  تا سقف یکماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نمایند.

3- دفاتر کاریابی می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین شده، در صورت تمایل کارجو مبلغ 000/500/1 ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه بکارگماری  تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره : دفاتر کاریابی موظف می باشند در صورت عدم بکارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.  

4- دفاتر کاریابی با توافق با بکارگمارده می توانند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نمایند.

5- دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نمایند.

تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

6- دفاترکاریابی نمی توانند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، ‌گذرنامه، ‌گواهینامه و ...را به عنوان تضمین اخذ نمایند.

7- با درخواست دفترکاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه بکارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

8- دفاتر کاریابی موظف اند در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارایه نمایند.

تبصره- چنانچه بر اساس تایید مراجع ذیصلاح، کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار نموده و یا بعلت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند 2 خواهد بود.

9-  تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یکساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه می گردد.

10-عدم رعایت هریک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری انجمن صنفی کاریابی ها، موظف به رسیدگی موضوع می باشند.

11- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قراردهند.

                                                                                                                                                                                                   محمد اکبرنیا

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها

 

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۶:۴۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید