اخبار

بیش از 100 هزار نفر با مراجعه به مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها صاحب شغل شدند

بیش از 100 هزار نفر با مراجعه به مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها صاحب شغل شدند
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در گفت‌وگو با بازار کار اعلام کرد: بیش از 100 هزار نفر با مراجعه به مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها صاحب شغل شدند در برنامه سوم توسعه بود که با توجه به سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت بخش خصوصی زمینه فعالیت و راه‌اندازی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت پیش‌بینی و مقرر شد تا متقاضیان بتوانند با کسب مجوز از این وزارتخانه به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی داخلی و خارجی اشتغال ورزند. پس از تصویب این قانون به مرور شاهد تشکیل مراکز مشاوره شغلی و کاریابــی‌های غیر دولتی در کشور بودیم، به گونه‌ای که هم‌اکنون بر اساس آمار‌ها بالغ بر 800 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی وخارجی در سطح کشور مشغول فعالیت اند. اما چند صباحیست که وجود مشکلاتی چون نامناسب بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش جذب نیروی انسانی از یک سو و افزایش شمار سایت‌ها و کاریابی‌های فاقد مجوز از سویی دیگر سبب شده تا بسیاری از مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌‌های غیر دولتی کشور با مشکلات و معضلات اقتصادی و تأمین درآمد دست به گریبان شوند.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در گفت‌وگو با بازار کار اعلام کرد:
بیش از 100 هزار نفر با مراجعه به مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها صاحب شغل شدند


در برنامه سوم توسعه بود که با توجه به سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت بخش خصوصی زمینه فعالیت و راه‌اندازی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت پیش‌بینی و مقرر شد تا متقاضیان بتوانند با کسب مجوز از این وزارتخانه به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی داخلی و خارجی اشتغال ورزند.
پس از تصویب این قانون به مرور شاهد تشکیل مراکز مشاوره شغلی و کاریابــی‌های غیر دولتی در کشور بودیم، به گونه‌ای که هم‌اکنون بر اساس آمار‌ها بالغ بر 800 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی وخارجی در سطح کشور مشغول فعالیت اند.
اما چند صباحیست که وجود مشکلاتی چون نامناسب بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش جذب نیروی انسانی از یک سو و افزایش شمار سایت‌ها و کاریابی‌های فاقد مجوز از سویی دیگر سبب شده تا بسیاری از مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌‌های غیر دولتی کشور با مشکلات و معضلات اقتصادی و تأمین درآمد دست به گریبان شوند.
وجود این مشکلات سبب شد تا با محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو نشینیم، تا بدانیم این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای حمایت از کاریابی ها را در نظر گرفته است.

  اشاره:
در برنامه سوم توسعه بود که با توجه به سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت بخش خصوصی زمینه فعالیت و راه‌اندازی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت پیش‌بینی و مقرر شد تا متقاضیان بتوانند با کسب مجوز از این وزارتخانه به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی داخلی و خارجی اشتغال ورزند.
پس از تصویب این قانون به مرور شاهد تشکیل مراکز مشاوره شغلی و کاریابــی‌های غیر دولتی در کشور بودیم، به گونه‌ای که هم‌اکنون بر اساس آمار‌ها بالغ بر 800 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی وخارجی در سطح کشور مشغول فعالیت اند.
اما چند صباحیست که وجود مشکلاتی چون نامناسب بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش جذب نیروی انسانی از یک سو و افزایش شمار سایت‌ها و کاریابی‌های فاقد مجوز از سویی دیگر سبب شده تا بسیاری از مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌‌های غیر دولتی کشور با مشکلات و معضلات اقتصادی و تأمین درآمد دست به گریبان شوند.
وجود این مشکلات سبب شد تا با محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو نشینیم، تا بدانیم این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای حمایت از این مراکز دارد.

اشتغال 100 هزارنفر توسط مراکز دفاتر مشاوره شغل و کاریابی‌های غیر دولتی
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با بازارکار با اشاره به اینکه هم‌اکنون نزدیک به 800 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی در سطح کشور مشغول به کارند افزود: این مراکز با ثبت‌ نام 315 هزار نفر توانسته‌اند زمینه اشتغال بیش‌از 100 هزار نفر را در 7 ماهه اول سال جاری فراهم‌کنند.
اکبرنیا با بیان اینکه تمام فرایند ثبت‌نام، معرفی و مشغول به کار شدن کارجویان در سامانه سراسری کاریابی‌ها ثبت می‌شود افزود: این آمار اشتغال 100 هزار نفری از طریق این سامانه استخراج شده است.
وی با تاکید بر اینکه این آمار مورد راست‌آزمایی قرار می‌گیرد افزود: یکی از راه‌های راست‌آزمایی تطابق این آمار با سامانه بیمه‌شدگان در تأمین اجتماعی است و در کنار آن باید بازرسی‌ها موردی نیز انجام گیرد.

مسئولیت بخشی ازوظایف حوزه بیمه بیکـــــــاری به کاریابی ها واگذارمی شود
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گفت‌وگو از واگذاری امور غیرحاکمیتی این وزارتخانه به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های داخلی به عنوان یکی از اقدامات حمایتی از این مراکز نام برد و گفت: در حال پیگیری واگذاری امور غیرحاکمیتی به کاریابی‌ها هستیم و دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این موضوع تاکید دارد.
وی با اشاره به اینکه در اولین گام پیش‌بینی شده تاتشکیل پرونده و اشتغال مجددمقرری بگیران بیمه بیکاری  به کاریابی‌ها واگذار شود افزود: دستورالعمل مربوطه تهیه شده و هم اکنون در حال هماهنگی با بخش‌های مرتبط با این موضوع، یعنی معاونت روابط کار و سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی حدود40 درصد کسانی که بیمه بیکاری دریافـت می‌کنند اشتغال پنهان دارند ادامه داد: وقتی که پرداخت بیمه بیکاری در چارچوب کاریابی قرار گیرد تلاش می‌شود تا زمینه اشتغال مجدد این افراد هر چه زودتر مهیا شودواین موضوع قطعا به نفع صندوق تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه مشخص شدن زمانی برای پرداخــــــت بیمه بیکاری، بدان معنا نیست که حتماً فرد بیکار در کل آن زمان مقرری دریافت کند افزود: در این طرح می‌توان با تشویق کاریابی‌ها جهت پیدا کردن شغل برای افراد استفاده‌کننده بیمه بیکاری به میزان زیادی از اشتغال پنهان جلوگیری کرد.
 
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر در این طرح کاریابی‌ها موفق عمل کنند می‌توان در حوزه‌های دیگری چون روابط کار، تعاونی‌ها و... نیز فعالیت‌هایی را به این مراکز واگذار کرد.
وی همچنین از کانون انجمن صنفی دفا‌تر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور خواست به جای دلسرد کردن کاریابی‌ها، کمک کنند تا این امور هر چه زودتر عملیاتی شود.

برخورد با سایت‌ها و کاریابی‌های غیر مجاز
اکبرنیا در پاسخ به این سؤال ما که وزارت تعاون، کــــــار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌ای برای مقابله با سایت‌ها و کاریابی‌های غیرمجاز دارد؟ گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که کسی می‌خواهد در حوزه کاریابی فعالیت کند حتماً باید از وزارت تعاون، کــــــار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت می‌کنند تخلف کرده و باید برای کسب مجوز اقدام کنند افزود: البته قصد برخی نیز کلاهبرداری است که وزارت تعاون، کــــــــار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع ذی‌صلاح با آن‌ها برخورد می‌کند.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها با اشاره به اینکه بسیاری از افراد و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کاریابی‌ها را نمی‌شناسند افزود: بر اساس آمارها فقط 20 درصد دانشجویان از فعالیت مراکز کاریابی اطلاع دارند.
وی با اشاره به اینکه باید در زمینه معرفی کاریابی‌ها برنامه‌ریزی شود افزود: در همین رابطه مقرر شده تا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمینه معرفی فعالیت‌های دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها به دانشجویان فراهم شود.

تسهیل در فرایند دریافت حق‌الزحمه کاریابی‌ها
وی در پاسخ به این سؤال که گرفتن حق‌الزحمه یکی از مهم‌ترین مشکلات کاریابی‌هاست و چگونه می‌توان در حل این مشکل قدم برداشت؟ گفت: در این رابطه در تلاشیم شرایطی فراهم کنیم تا فرایند دریافت حق‌الزحمه کاریابی‌ها راحت‌تر شود.

هر کسی توان اعزام نیروی کار به خارج را دارد برای دریافت مجوز پیش‌قدم شود
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در این گفت‌وگــو به وضعیت کاریابی‌های خارجی نیز پرداخت و گفت: برخی می‌گویند که ظرفیت فعالیت در این بخش کامل شده است و دیگری نیاز به کاریابی خارجی نداریم، اما سؤال اینجاست که مگر بازارکار خارجی ظرفیت محدودی دارد که می‌گویند دیگر جای کار جدید وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از اعزام نیروی کار به خارج از کشور از طریق تفاهم نامه‌های دولت فراهم می‌شودکه بستگی به میزان موفقیت درتعامل بین المللی داردافزود: در کنار آن هم اکنون برخی از کاریابی‌های خارجی فعال توانسته‌اند در برخی از کشورها مجوز فعالیت بگیرند.
اکبرنیا ادامه داد: در همین جا اعلام می‌کنم که هر کسی شرایط و توان اعزام نیروی کار به خارج از کشور را دارد برای دریافت مجوز پیش‌قدم شود.
وی همچنین به راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات شاغلان خارج از کشور نیز اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده که براساس این سامانه گواهینامه شغلی برای شاغلان خارج از کشور صادر شود که از مزایای این گواهینامه می‌توان معافیت‌های عوارض، خروج از کشور، گمرکی و... اشاره کرد.
اکبرنیا ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه فوق هم‌ امکان صدور گواهینامه‌های شغلی وجود دارد و هم می‌توان ارتباط نیروی کار خارج از کشور را با داخل حفظ کرد.

کارجـــــویان در هنگام تحصیل خود را آماده بازارکار کنند
اکبرنیا در این گفـــــــــت‌وگو به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این ارتباط سبب می‌شود تا دانشجویان هدفمند تحصیل کنند ادامه داد: یکی از بهترین راه‌های اشتغال جوانان گسترش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در سطح جامعه است.
 
وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پشت میز نشینی در کشورمان اصلاح شود افزود: در این صورت شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار به کارجویان توصیه کرد که آن‌ها در هنگام تحصیل، خود را آماده بازارکار کنند و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که آن‌ها بتوانند دانش خود را عملیاتی کنند.

طرح کارورزی از طریــــــــق کاریابی‌ها عملیاتی می‌شود
این مقام مسئـــــــــول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دانش‌آموختــــــــگان دانشگاهی باید مدتی را به‌صورت آزمایشی کارکنند تا با بازار کار آشنا شوند افــــــزود: در همین رابطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طرح کارورزی را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در طرح کارورزی پیش‌بینی شده تا این کار از طریق کاریابی‌ها انجام شود افزود: عملیاتی شدن این طرح نیازمند اعتباراتی است که مسئولان این وزارتخانه در تلاشند تا در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های لازم انجام شود و اگر کمبودی بود دستگاه‌های دولتی پوشش دهند.
گفت‌وگو: امین بلندهمتهفته دولت
۱۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۴
بازار کار |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید