اخبار

مشکلات موسسات مشاوره شغلی و کاریابی در جهت افزایش به‌کارگماری نیروی ‌کار تشریح شد

مشکلات موسسات مشاوره شغلی و کاریابی در جهت افزایش به‌کارگماری نیروی ‌کار تشریح شد
بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند،‌ موسسات مشاوره شغلی و کاریابی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری به منظورحل معضل بیکاری برخوردارند که متاسفانه تاکنون بسیار اندک مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. این کارشناسان دلایل مختلفی برای بالفعل نشدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کاریابی‌ها بیان می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌ها در مواجه بــــــا این موسسات و عدم حمایت‌های کافی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از آنها، اشاره کرد. در دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد اما وضع متفاوت از گذشته است و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شعارهای داده شده در این حوزه، در نهایت شکل اجرایی به خود خواهند گرفت. امری که در نشست هم‌اندیشی روسای انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید و تایید قرار گرفت.

با حضور مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها
مشکلات موسسات مشاوره شغلی و کاریابی در جهت افزایش به‌کارگماری نیروی ‌کار تشریح شد
بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند،‌ موسسات مشاوره شغلی و کاریابی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری به منظورحل معضل بیکاری برخوردارند که متاسفانه تاکنون بسیار اندک مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. این کارشناسان دلایل مختلفی برای بالفعل نشدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کاریابی‌ها بیان می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌ها در مواجه بــــــا این موسسات و عدم حمایت‌های کافی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از آنها، اشاره کرد.
در دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد اما وضع متفاوت از گذشته است و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شعارهای داده شده در این حوزه، در نهایت شکل اجرایی به خود خواهند گرفت. امری که در نشست هم‌اندیشی روسای انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید و تایید قرار گرفت.

  اشاره:
بسیاری از کارشناسان بازارکار معتقدند،‌ موسسات مشاوره شغلی و کاریابی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری به منظورحل معضل بیکاری برخوردارند که متاسفانه تاکنون بسیار اندک مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. این کارشناسان دلایل مختلفی برای بالفعل نشدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کاریابی‌ها بیان می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌ها در مواجه بــــــا این موسسات و عدم حمایت‌های کافی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از آنها، اشاره کرد.
در دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد اما وضع متفاوت از گذشته است و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شعارهای داده شده در این حوزه، در نهایت شکل اجرایی به خود خواهند گرفت. امری که در نشست هم‌اندیشی روسای انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید و تایید قرار گرفت.
در این نشست هم‌اندیشی که روز دوشنبه گذشته به همت کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره  شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور، در سالن کنفرانس مرکز اطلاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی برگزار شد، مقرر شد در یک تعامل دو سویه و با تشکیل یک کارگروه مشترک، موانع و مواردی که مانع فعال شدن هر چه بیشتر کاریابی‌ها می‌شوند، شناسایی و از جانب کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره  شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور، به صورت مکتوب به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ارائه و از این طریق پیگیری‌های لازم در راستای رفع این موانع و موارد انجام گیرد. در این نشست هم‌اندیشی مباحث مختلفی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که گزارش آن را در ادامه می‌خوانید:

برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پویایی بیشتر موسسات کاریابی
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی با روسای انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور به تشریح برنامه‌های دفتر و معاونت متبوع خود درراستای رفع موانع فعالیت هر چه موثرتر موسسات کاریابی پرداخت و از 2 اصل به عنوان اصول اساسی کاری خـــود نام برد و گفت: «صداقت در کار» و «تعامل با کاریابی‌ها» 2اصل اساسی بنده در دوره خدمتم در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی خواهد بود. از گذشته تاکنون در هر حوزه‌ای که فعـــالیت‌ کرده‌ام، سعی کرده‌ام در کارم صداقت داشته باشم و با بخشی خصوصی مربوطه تعامل کافی داشته باشم.
محمد اکبرنیا با بیان این مطلب،‌ افزود:‌ برای من بسیار مهم است که در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچون گذشته در کارم صداقت داشته باشم و آن چیزی که در حضور فعالان عرصه کاریابی می‌گویم، پشت سر نیز همان را بگویم. همچنین اعتقاد راسخ دارم که تمام مباحث، موارد و کارها در تعامل با کاریابی‌ها پیش رود. این تعامل به شکل اعم و اخص برقرار شده و تداوم خواهد داشت.
 اکبرنیا با بیان اینکه «بخش عمده فلسفه وجودی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی؛‌ موسسات مشاوره شغلی و کاریابی است»، خاطرنشان ساخت: در جلسات گذشته نیز تاکید کرده‌ام که باید موسسات کاریابی وجود داشته باشند تا دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وجود داشته باشد. این دفتر شکل گرفته تا مسائل مربوط به کاریابی‌ها را پیگیری کند. بنابراین این دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها است که باید دستش را به سوی شما دراز کند و این کار را با افتخار انجام می‌دهد.
وی افزود: انتظارات در این حوزه 2 طرفه است. یعنی کاریابی‌ها انتظاراتی از دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها دارند، در مقابل این دفتر نیز انتظاراتی از کاریابی‌ها دارد.

ادغام کانون کاریابی‌ها و انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اولویت‌های کاری دفتر متبوع خود اشاره کرد و گفت: ادغام کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور و انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی از اولویت‌های اصلی ما در کار است. این کار 90 درصد انجام شده و مابقی آن نیــــز به زودی نهایی می‌شود. با ادغام این دو، هم‌افزایی در این بخش بیشتر می‌شود و دفتر ما با یک تشکل واحد در حوزه کاریابی‌ها مواجه خواهد بود.

اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها
وی از اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها به عنوان، اولویت کاری بعدی خــــــود نام برد و گفت: اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها در دستور کار قرار دارد. پیش‌نویسی نیز برای این منظور تهیه شده و برای کانون کاریابی‌ها و انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی نیز ارسال شده است. پس از آنکه به یک جمع‌بندی مشخص در این زمینه رسیدیم، آن را برای تصویب به هیئت دولت ارائه می‌کنیم.
وی افزود: نظرات در رابطه با اصلاح آیین‌نامه 95 درصد مشتــــرک است،‌ 5 درصد مابقی را نیز در جــلسات مشترک به جمع‌بندی مـــی‌رسانیم و یــک نتیجه واحد بــــرای ارائه به هیئت دولت خواهیم داشت.

آخرین وضعیت واگذاری تصدی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات کاریابی
اکبرنیا به واگذاری برخی از تصدی‌های وزارت تعاون،‌ کارو رفاه اجتماعی به موسسات کاریابی اشاره کرد و گفت: واگذاری تصدی‌ها یکی از برنامه‌های اصلی ماست. مکاتباتی در این زمینه با معاونت روابط کار وزارتخانه انجام گرفته و حتی با مهندس هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ کارو رفاه اجتماعی دیدارهای حضوری در این خصوص انجام شده است. کارگروهی نیز برای این منظور با حضور نمایندگــانی از معاونت روابط کار،‌ بیمه بیکاری، تشکلات کارگری تشکیل شده و یک جلسه مقدماتی نیز داشته‌ایم.
وی افزود: پیش از این مقرر شده بود که کانون کاریابی‌ها نیز نماینده‌ای برای حضور در این کارگروه معرفی کند که متاسفانه تاکنون این کار صورت نگرفته است. امیدوارم در جلسه بعدی کارگروه نماینده کانون نیز حضور داشته باشد تا تعاملات به صورت کامل برقرار شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت:‌ بحث واگذاری‌ها وارد حوزه عملیاتی شده است. حداقل در آن حوزه که مربوط به وزارتخانه است، کار شروع شده است. بحث را نیز از مقوله بیمه بیکاری شروع کردیم که با تصویب آن توسط کارگروه، موضوع به معاونت روابط کار ارسال و بعد ابلاغ می‌شود.

ضرورت برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز
اکبرنیا با تاکید بر برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز، ‌گفت: برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز بر اساس آنچه در قانون آمده دنبال می‌شود و با هیچ کس در این زمینه تعارف نداریم. هر کسی که در این حوزه تخلف کند به‌محض شناسایی با آن برخورد می‌کنیم. در این راستا با پلیس اماکن و فتا نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده و به زودی تفاهم‌نامه‌ای نیز در این زمینه امضاء می‌کنیم.
وی افزود: مشکلی که وجود دارد شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز است که باید کانون کاریابی‌ها در این زمینه به ما کمک کند.

معافیت مالیاتی کاریابی‌ها در دست اقدام است
این مقام مسئول در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معافیت مالیاتی کاریابی‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع در دست اقدام است و به‌زودی مکاتبات لازم در این زمینه با نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود. سعی می‌کنیم در این زمینه از تجربه موفق آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای برای به نتیجه رسیدن این بحث استفاده کنیم.

تبلیغات رسانه‌ای در حوزه کاریابی‌هــا بایــــد از طریق کانون کاریابی‌ها باشد
وی به تبلیغات رسانه‌ای در حوزه کاریابی‌ها اشاره کرد و گفت:‌ تمام تبلیغات رسانه‌ای در حوزه کاریابی‌ها باید از طریق کانون کاریابی‌ها باشد تا بحث به انحراف کشیده نشود.
اصلاح سامانه «شبکه ملی بازارکار»
اکبرنیا در ادامه به اصلاح سامانه «شبکه ملی بازارکار» اشاره کرد و گفت:‌ این سامانه در حال فعالیت است و از سال 92 کارجویانی کــه از طریق کاریابی‌ها به‌کار گمارده شده‌انـــد، در این سامـــانه ثبت می‌شوند. ما میزان عملکرد کاریابی‌ها را از طریق این سامانه استعلام می‌کنیم.
به‌گفته وی، این سامانه مشکلاتی دارد که در حال جمع‌آوری این مشکلات و در ادامه رفع آنها هستیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما هیچ تعصبی به این سامانه نداریم و تاکید داریم که قابلیت‌های آن باید مرحله به مرحله بالاتر برود. هر سامانه‌ای که در این حوزه بتواند کامل‌تر ارائه خدمات کند آن را با سامانه فعلی جایگزین می‌کنیم.
وی تاکید کرد: اگر سامانه‌ای برای جایگزینی وجود دارد، ‌کانون کاریابی‌ها به ما اعلام کند تا با هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه و البته انجام کارشناسی‌های لازم، جایگزین سامانه فعلی شود.

تشکیل یک تیم کارشناسی در کانون کاریابی‌ها
 این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر تشکیل یک تیم کارشناسی در کانون کاریابی‌ها، تصریح کرد: این تیم کارشناسی در تعامل با دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی مباحث و مسائل مربوطه را مطرح و پیگیری کند تا بتوانیم ضمن اینکه از مشکلات شما اطلاع پیدا می‌کنیم، نسبت به رفع آنها نیز اقدام کنیم.
وی افزود: آن چیزی که بتوانیم توافق کنیم و دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی بتواند پیگیری کند، قطعاً انجام می‌شود،‌ اما این مهم نیاز به همکاری و همیاری کاریابی‌ها دارد. باید به ما کمک کنید و مشاوره بدهید. من منتظر این مسئله هستم که شما موارد را به صورت مکتوب به ما اعلام کنید تا در تعامل با یکدیگر آنها را پیگیری کنیم.

منتظر مکاتبات کانون در حوزه‌هــــــای مربوطه هستیم
اکبرنیا در پایان از آمادگی کامل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری موثر مسائل و موارد مربوط به موسسات کاریابی خبر داد و گفت: دستیابی به نقطه مطلوب در این حوزه نیازمند ارتباط بیشتر کانون کاریابی‌ها با دفتر است. ما در این دفتر منتظر مکاتبات کانون در حوزه‌های مربوطه هستیم تا در تعامل با یکدیگر نسبت به پیگیری آنها اقدام شود.

موانع و راهکارهای توسعه فعـــالیت موسسات کاریابی‌
رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور نیز در این نشست به بیان برخی از موانع و مشکلات فعالیت موثر کاریابی‌ها و راهکار رفع آنها پرداخت و گفت: موسسات کاریابی در حال حاضر با مشکلات مختلفی برای فعالیت رو به رو هستند که متاسفانه آنان را با افت شدید درآمد مواجه کرده و به همین دلیل بسیاری از این موسسات یا تعطیل شده‌اند و یا در رکود به سر می‌برند.

عدم تمایل کارجویان به کار
بابک هاشمی‌پور در ادامه به برخی از مشکلات کاری کاریابی‌ها اشاره کرد و گفت: عدم تمایل کارجویان به کار یکی از مشکلات اساسی این روزهای موسسات کاریابی است. در حال حاضر فرصت‌های شغلی بسیاری برای به‌کارگماری کارجویان، در موسسات کاریابی موجود است که متاسفانه کارجویان تمایلی به پذیرش این مشاغل ندارند.
به گفته وی، دلیل اصلی عدم تمایل کارجویان به پذیرش این مشاغل نیز عدم تناسب هزینه‌ها و حقوق دریافتی است.

انتقاد از تصویب طرح بیمه بیکاری در مجلس
وی با انتقاد از تصویب طرح بیمه بیکاری در مجلس که اخیراً انجام شد، گفت: در صورتی که این طرح به تایید نهایی برسد، این تعداد کارجویی نیز که حاضر به کار هستند، حاضر نخواهند بود که شغلی داشته باشند.
هاشمی‌پور معتقد است، از زمانی که پرداخت یارانه کنونی 45500 تومانی شروع شده است، انگیزه اشتغال کارجویــان با افت بسیار محسوسی مواجه شده است، قطعا اگر طــــرح بیمه بیکاری نیز به تایید نهایی برسد و به‌تبع آن به کارجویان حقوق پرداخت شود، همین تعداد کارجویی نیز که حاضرند مشغول به‌کار شوند، دیگر انگیزه‌ای برای این کار ندارند.   

مشکل مالیاتی مراکز کاریابی
وی به مشکل مالیاتی مراکز کاریابی اشاره کرد و گفت: ادارات دارایی متاسفانه در برخی از استان‌ها به شیوه‌ای کار می‌کنند که زمان صفویه کار می‌کردند. این ادارات ارزش‌افزوده را بهانه می‌کنند و با آمارسازی از میزان به‌کارگماری کارجویان توسط موسسات کاریابی،‌ نسبت به اخذ مالیات‌های سنگیـــن از دفاتر کاریابی اقدام می‌کنند. این مسئله مشکلات بسیاری را برای کاریابی‌ها به‌وجود آورده است.

ضرورت برخورد با کاریابی‌های ناهماهنگ با کانون و انجمن‌های صنفی
هاشمی‌پور به ضرورت برخورد با کاریابی‌های ناهماهنگ با کانون و انجمن‌های صنفی، اشاره کرد و گفت:‌ متاسفانه برخی از کاریابی‌ها با صنف خود هماهنگ و همگن نیستند و اخلاق را رعایت نمی‌کنند و همین مسئله برای سایر کاریابی‌ها نیز مشکل ایجاد می‌کنند. حوزه کاریابی‌ها در غیر از 2 یا 3 استان متاسفانه در سایر استان‌ها از وجود اینگونه کاریابی‌ها رنج می‌برد. از جمله مواردی که برخی کاریابی‌ها ناهماهنگ عمل می‌کنند، در دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان است.

کاهش حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان باید با هماهنگی باشد
وی با انتقاد از برخی کاریابی‌ها که بدون هماهنگی با انجمن صنفی استان متبوع خود نسبت به کاهش حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان اقدام می‌کنند، گفت: در سایر صنوف اگر یک بنگاه اقتصادی قصد داشته باشد که محصول تولیدی خود را ارزان‌تر بفروشد حتماً‌ باید با صنف و انجمن خود هماهنگ کند اما در صنف ما متاسفانه این رعایت نمی‌شود و برخی از کاریابی‌ها بدون هماهنگی، حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان را کاهش می‌دهند.
رفتار سلیقه‌ای برخی از ادارات کار با کاریابی‌ها
هاشمی‌پور از رفتار سلیقه‌ای برخی از ادارات کار با کاریابی‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات این موسسات نام برد و گفت: یکی از مواردی که ادارات کار با آن سلیقه‌ای عمل می‌کنند نحوه اجرایی کردن ماده 80 است. قانون صراحت دارد که این ماده با هماهنگی انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها اجرایی شود اما در عمل شاهدیم که این مهم صرفاً در 2 یا 3 استان به این شکل اجرا می‌شود.

مشکل دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان
 هاشمی‌پور به مشکل دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان اشاره کرد و گفت: یک مشکل اصلی کاریابی‌هـــا، در دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان است. متاسفانه در حال حاضر هیچ ضمانتی وجود ندارد که کارجویان نسبت به پرداخت حق‌الزحمه به‌کارگماری خود اقدام کنند. سفته‌ای کــــه کارجویان برای این منظور ارائه می‌کنند اصلاً ضمانتی در این زمینه به‌وجود نمی‌آورد.
وی افزود: در این بخش همچنین ما با مشکل تبانی کارجو و کارفرما مواجهیم. به این صورت که کارجو با کارفرما تبانی می‌کند و به دروغ به کاریابی می‌گوید که مشغول به‌کار نشده تا از این طریق حق‌الزحمه به‌کارگماری خود را پرداخت نکند.

حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان بسیـــــار کم است
این مقام مسئول در کانون کاریابی‌ها، ‌حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان را بسیار اندک عنوان کرد و گفت: در سال 88 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجویان را از یک ماه حقوق به 100 هزار تومان کاهش داد و این مسئله باعث شد تا کاریابی‌ها با مشکلات بسیاری در زمینه درآمدزایی مواجه شوند.  
وی افزود: در توجیه این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد که تصدی‌های وزارتخانه به موسسات کاریابی واگذار می‌شود تا از این طریق افت درآمدزایی کاریابی‌ها جبران شود. امری که تاکنون به‌هیچ عنوان محقق نشده و به‌رغم افزایش‌ اندک بعدی، مشکلات باقی مانده است.

نحوه رفع مشکلات معافیت مالیاتی کاریابی‌ها
رئیس کانون کاریابی‌ها در ادامه به راهکارهای رفع مشکلات پیش روی فعالیت کاریابی‌ها اشاره کرد و با اشاره به نحوه رفع مشکلات معافیت مالیاتی کاریابی‌ها، گفت: آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در این زمینه توانستند موفق عمل کنند و در اسفندماه سال گذشته با پیگیری‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از پرداخت مالیات معاف شدند. برای معاف شدن کاریابی‌ها از پرداخت مالیات نیز باید همان روند آموزشگاه‌های آزاد طی شود و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نامه‌نگاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
وی به اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها تاکید کرد و گفت: اصلاح آیین‌نامه یک اقدام زیرساختی است. با اصلاحاتی که در سال 87 روی آیین‌نامه انجام شد، تا حدی آن را بهتر کرد و باعث شد انسجام صنفی کاریابی‌ها بیشتر شود.
هـــاشمی‌پور گفت: آیین‌نامه مجددا باید اصلاح شود و این مهم باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به واگذاری مقدرات صنفی شود. با واگذاری مقدرات صنفی از بسیاری از کج‌روی‌ها جلوگیری می‌شود.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در اصلاح آیین‌نامه مدنظر قرار گیرد، نحوه اعطای مجوز تاسیس کاریابی است. متاسفانه در حال حاضر ظرفیت‌سنجی در زمینه راه‌اندازی کاریابی جدید رعایت نمی‌شود و هر کسی مراجعه کند مجوز تاسیس می‌گیرد. باید این موضوع نیز اصلاح شود.

100 تصدی وزارتخانه قابل واگذاری به کاریابی‌ها
این مقام مسئول در کانون کاریابی‌ها به مسئله واگذاری تصدی‌ها اشاره کرد و گفت: ما بررسی کردیم و مسائل قابل واگذاری به کاریابی‌ها را در 8 موضوع اصلی دسته‌بندی کردیم که در مجموع شحدود 100 مورد را شامل می‌شود. البته مسئله واگذاری تصدی‌های وزارتخانه همیت و نظر مثبت وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد. در حالی بحث واگذاری تصدی‌های وزارتخانه به کاریابی‌ها مطرح است که ما اخیراً شاهد بودیم آقای ربیعی خدمات بیمه سلامت را به دفاتر پیشخوان واگذار کردند.
وی افزود:‌ انتظار ما این است که وزارتخانه از زیرمجموعه خود حمایت کند. حدود 14 سال از تأسیس کاریابی‌ها می‌گذرد اما جز بحث مشاوره شغلی، هیچ مورد دیگری به کاریابی‌ها واگذار نشده است.

ضرورت اصلاح نرم‌افزار کاریابی‌ها
هاشمی‌پور به ضرورت اصلاح نرم‌افزار کاریابی‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم نرم‌افزار جدید به‌گونه‌ای طراحی شود که نیازهای کاریابی‌ها را پوشش دهد. ما در این زمینـــــــه یک نرم‌افزار بسیار خوب طراحی کرده‌ایم که امکان جایگزینی و یا ادغام با نرم‌افزار فعلی را دارد.

ضرورت حمایت مالی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از کاریابی‌ها
 وی با تاکید بر حمایت مالی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی از کاریابی‌ها،‌ گفت: متاسفانه در 2 سال اخیر حمایت‌های مالی وزارتخانه از کاریابی‌ها بسیار بسیار اندک بوده است. ما پیشنهادمان این است که ضمن افـــــزایـــش ایـــن حمایت‌ها، آن را به حساب انجمن‌ها واریز کنند تـــــا از این طریق بین کاریابی‌ها توزیع شود.

معافیت کاریابی‌ها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
رئیس کانون کاریابی‌ها گفت: برخی از مشاغلی که تا 5‌نفر کارکن دارند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معافند. کاریابی‌ها نیز می‌توانند جزء این مشاغل باشند. لازم است نــــامه‌نگاری‌های لازم در این زمینه از جانب دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گیرد.
لازم به ذکر است، در ادامه این مراسم تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل مطروحه پرداختند.
گزارش: حجت سوری

 

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۲۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید