اخبار

تشکیل اولین جلسه هیات موضوع ماده 35 آیین نامه اجرایی کاریابی ها در سال 1395

تشکیل اولین جلسه هیات موضوع ماده 35 آیین نامه اجرایی کاریابی ها در سال 1395
اولین جلسه هیات موضوع ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387هیات وزیران در سال 1395 روز سه شنبه مورخ 11/03/95 به ریاست دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با حضور کلیه اعضاء و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برگزار گردید.
در این جلسه اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها علاوه بر طرح نقطه نظرها و تاکیدات مقام عالی وزارت و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در خصوص ضرورت ارایه راه کارهای عملیاتی و فراهم نمودن بستر لازم برای تقویت حضور بخش خصوصی در امر اعزام نیروی کار و اهمیت گسترش پوشش های حمایتی از ایرانیان شاغل در خارج از کشور، در ارتباط با ضرورت راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور مطالبی را بیان داشتند و در ادامه کلیات طرح راه اندازی دفاتر مذکور و پیش نویس ماموریت های در نظر گرفته شده برای آن ها را برای حاضرین تشریح نمودند و سپس هر یک از اعضاء نسبت به طرح دیدگاه و نقطه نظرات خویش در رابطه با موضوع جلسه پرداختند.
در ادامه جلسه دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال هدف از برگزاری جلسه را مشارکت فراگیر کلیه اعضاء در بررسی طرح راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور و هم افزایی آنان در راستای اجرای موفقیت آمیز طرح مذکور برشمردند و بر موارد زیر تاکید نمودند:
-    نیازمند یک آئین نامه هستیم که باید توافق و تنظیم شود.
-    چارچوب دریافت مجوز و تعیین صلاحیت حرفه ای متقاضیان مشخص شود.
-    انتظارات ما از دفاتر باید دقیق لحاظ شود.
-    استانداردهای این دفاتر تعریف شود.
-    خدماتی که قرار است از سوی دفاتر ارائه شود مشخص گردد.
-    خدمات و حمایتی که دولت باید بر عهده بگیرد قید شود.
-    مکانیزمی برای نظارت پیش بینی شود.
-    مشوق های لازم برای مدیران دفاتر و کارجویان اعزامی به خارج از کشور تعیین شود.
در پایان مقرر گردید تغییرات و اصلاحیه لازم توسط دفتر هدایت نیروی کار در پیش نویس وظایف دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور با توجه به مباحث مطرح شده و بر اساس نقطه نظرات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اعمال شود و برای کلیه اعضا جهت اطلاع و اظهار نظر رسمی توسط هر یک از آنان ارسال گردد. دستور کار جلسه آینده  هیات  نیز بررسی نهایی نقطه نظرات رسمی اعضاء خواهد بود.

 

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید