اخبار

نگاهی به عملکرد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی در زمینه اشتغال جویندگان کار

نگاهی به  عملکرد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی در زمینه اشتغال جویندگان کار
یکی از مسائل و مشکلات عمده ای که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم، موضوع بیکاری، بویژه بیکاری در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. در خصوص علل و عوامل مؤثر بر بالا بودن نرخ بیکاری در کشور مطالعات متعددی صورت گرفته که هر یک به نوعی سعی در شناساندن این علل و عوامل و ارائه راهکارهایی جهت کاهش نرخ بیکاری داشته اند. عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از وضعیت بازار کار کشور (عرضه و تقاضای نیروی کار) و همچنین ارتباط ناکافی بین کارجویان و کارفرمایان از جمله مباحثی هستند که اغلب محققین و دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی توجه ویژه ای به آن مبذول داشته و از این موارد به عنوان عوامل افزایش نرخ بیکاری در کشور یاد کرده اند.

نگاهی به  عملکرد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی درزمینه اشتغال جویندگان کار

(با تاکید بر آمارو اطلاعات دفاتر مذکور طی 6 ماهه اول سال 1395)

  منتشره در هفته نامه بازار کار به شماره 1042، سال شانزدهم

 

تهیه و تدوین:

-امید اکبری پور  کارشناس ارشد جامعه شناسی و رئیس اداره برنامه ریزی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-عبدالجبار عظیمی کارشناس علوم تربیتی و کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-فریبرز حسنعلی کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای و کارشناس خبره  اشتغال و کاریابی، دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

                                                          سال 1395

 - مقدمه:

یکی از مسائل و مشکلات عمده ای که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم، موضوع بیکاری، بویژه بیکاری در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. در خصوص علل و عوامل مؤثر بر بالا بودن  نرخ بیکاری در کشور مطالعات متعددی صورت گرفته که هر یک به نوعی سعی در شناساندن این علل و عوامل و ارائه راهکارهایی جهت کاهش نرخ بیکاری داشته اند. عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از وضعیت بازار کار کشور (عرضه و تقاضای نیروی کار) و همچنین ارتباط ناکافی بین کارجویان و کارفرمایان از جمله مباحثی هستند که اغلب محققین و دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی توجه ویژه ای به آن مبذول داشته و از این موارد به عنوان عوامل افزایش نرخ بیکاری در کشور یاد  کرده اند.

 به منظور برقراری ارتباط موثر کارجویان و کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی با ثبت نام از بیکاران جویای کار و کسب آمار و اطلاعات مورد نیاز از آنان نقش عمده ای را در زمینه شناخت وضعیت بازار کار کشور ایفاء نموده و همچنین با فراهم نمودن زمینه لازم جهت معرفی بیکاران فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان به پویایی بازار کار نیز کمک خواهند نمود. امروزه در اغلب کشورهای جهان اطلاع رسانی به بیکاران و کارفرمایان و ارائه مشاوره شغلی به آنها عمدتاً از طریق دفاتر کاریابی صورت می گیرد. این دفاتر از یک سو اطلاعات مربوط به جویندگان کار شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت مهارت و … و از سوی دیگر اطلاعات مربوط به کارفرمایان در زمینه فرصت های شغلی مورد نیاز آنان را در اختیار داشته و با ایفای نقش واسطه ای باعث کاهش هزینه های جستجوی شغل می شوند.

   با عنایت به موارد یاد شده، لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از جویندگان کار و کارفرمایان با هدف تسریع در تبادل و نقل و انتقال نیروی کار و کسب فرصت های شغلی در کشور امری اجتناب ناپذیری است، بر همین اساس از ابتدای سال 1392  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اقدام به راه اندازی سامانه ملی بازار کار  نموده و در حال حاضر نیز کلیه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی سطح کشور (قریب به 800 دفتر کاریابی) می توانند با ورود به نرم افزار جامع کاریابیها، نسبت به ثبت آمار و اطلاعات مربوط به کارجویان و کارفرمایان و ارسال این آمار و اطلاعات به سامانه مذکور اقدام نمایند.   

با توجه به اینکه آمار واطلاعات ثبتی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی حاوی مطالب مفید و ارزشمندی در خصوص وضعیت اشتغال و بازار کار کشور می باشند لذا در مقاله  حاضر برآنیم تا با توجه  به آمار و اطلاعات ثبت شده توسط دفاترمذکور در سامانه یاد شده به بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار کشور طی 6 ماهه اول سال 1395 بپردازیم.

 

بررسی وضعیت جویندگان کار به تفکیک جنس

بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده طی 6 ماهه اول 1395  تعداد 327046 نفر از جویندگان کار در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی سراسر کشور ثبت نام نموده اند که از این تعداد 224388 نفر معادل 69% درصد  را مردان و 102658 نفر معادل 31 درصد را زنان تشکیل داده اند. به عبارت دیگر داده های موجود  حاکی از این است که تعداد جویندگان کار مرد ثبت نام شده نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی بیش از دوبرابر زنان می باشد. در جدول ذیل توزیع فراوانی جویندگان کار در دفاتر فوق الذکر به تفکیک جنسیت آمده است.

 

جدول شماره 1- توزیع فراوانی جویندگان کار نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی به تفکیک جنسیت

طی 6 ماهه اول سال 1395

جنسیت

 

تعداد (نفر)

 

درصد

 

زن

102658

31

مرد

224388

69

جمع کل

327046

100

 

 

 

 

 

 

 

  بررسی وضعیت جویندگان کار بر حسب وضعیت سواد  

آمار و اطلاعات بدست آمده نشان می دهند که  از کل جویندگان کار  ثبت نام شده نزد دفاتر یاد شده در 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 41531 نفر معادل 7/12  درصد بیسواد،  161279 نفر معادل 3/49 درصد جویندگان کار دارای مدرک تحصیلی  دیپلم و پایین تر و 124274 نفر معادل 38 درصد جویندگان کار دارای تحصیلات دانشگاهی  می باشند. نکته ای که در اینجا ذکر آن حائز اهمیت است بالا بودن تعداد جویندگان کار دارای تحصیلات دانشگاهی  می باشد که هر سال شاهد افزایش روند روبه رشد آنان  در بازار کار کشور می باشیم. در جدول ذیل توزیع فراوانی جویندگان کار در دفاتر فوق الذکر به تفکیک جنسیت آمده است.

 

جدول شماره 2- توزیع فراوانی جویندگان کار ثبت نام شده نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی

بر حسب وضعیت سواد  طی 6 ماهه اول سال 1395

وضعیت سواد

 

تعداد

 

درصد

 

بیسواد

 

41531

7/12

زیر دیپلم و دیپلم

 

161279

3/49

تحصیلات دانشگاهی

 

124274

38 

جمع

 

327084

100

                                              

               بررسی وضعیت جویندگان کار به تفکیک گروههای مختلف سنی

توزیع فراوانی جویندگان کار به تفکیک گروههای مختلف سنی حاکی از این است  که از کل جویندگان کار ثبت نام شده نزد دفاتر کاریابی تعداد 80801 نفر معادل 7/24درصد در گروه سنی 24-15 سال، 183679 نفر معادل 2/56 درصد در گروه سنی34-25 سال، 47177 نفر معادل 4/14 درصد در گروه سنی 44-35 سال، 11865 نفر معادل 6/3 درصد در گروه سنی 54-45 سال و 3524 نفر معادل 1/1 درصد در گروه سنی 55 سال و بالاتر قرار دارند.

نکته ای که در این خصوص قابل تامل است پایین بودن سن اغلب جویندگان کار و یا به عبارتی جوانی جمعیت بیکار کشور است به طوری که بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده 80 درصد کل جویندگان کار را افراد بین سنین 34-15 سال تشکیل داده اند. در جدول ذیل توزیع فراوانی جویندگان کار در دفاتر فوق الذکر به تفکیک گروههای مختلف سنی آمده است.

 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی جویندگان کارثبت نام شده  نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی

به تفکیک گروههای مختلف سنی طی 6 ماهه اول سال 1395

گروه سنی

توزیع فراوانی

درصد

15-24

80801

7/24

25-34

183679

2/56

35-44

47177

4/14

45-54

11865

6/3

55 به بالا

3524

1/1

جمع کل

 

327046

100

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  . بررسی وضعیت جویندگان کار بر حسب وضعیت مهارت 

 بررسی وضعیت جویندگان کار بر حسب وضعیت مهارت نشان می دهد که از کل جویندگان کار ثبت نام شده نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی تعداد 72171 نفر معادل 22 درصد دارای مهارت بوده و 78 درصد فاقد مهارت می باشند. این در حالی است که حتی آن دسته از جویندگان کاری که دارای مهارت می باشند به دلیل پایین بودن سطح انطباق نظام آموزشی به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار به راحتی قادر به جذب در بازار کار نمی باشند. در جدول ذیل توزیع فراوانی جویندگان کار در دفاتر فوق الذکر بر حسب وضعیت مهارت  آمده است .

 

جدول شماره 4- توزیع فراوانی جویندگان کار ثبت نام شده  نزد دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی

بر حسب وضعیت مهارت  طی 6 ماهه اول سال 1395

 

وضعیت مهارت

توزیع فراوانی

درصد

دارای مهارت

72171

22

فاقد مهارت

254875

78

جمع

327046

100

                            

 

 

 

 

 

 

بررسی وضعیت فرصت های شغلی کسب شده

 آمار و اطلاعات به دست آمده نشان می دهند که طی 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 238306 فرصت شغلی توسط کارفرمایان به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی اعلام شده است که از این تعداد4/30 درصد متعلق به زنان و6/69 درصد  متعلق به مردان می باشد. همچنین 61 درصد از فرصتهای شغلی کسب شده در بخش صنعت،  6/3 درصد در بخش کشاورزی و6 /34 درصد نیز  در بخش خدمات ایجاد شده است.

  در جدول ذیل توزیع فراوانی جویندگان کار در دفاتر فوق الذکر بر حسب وضعیت فرصت های شغلی کسب شده آمده است .

 

جدول شماره 5- توزیع فرصت های شغلی کسب شده توسط  دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی برحسب جنسیت  و وضعیت فعالیت طی  شش ماهه نخست سال 1395

 

فرصتهای شغلی به تفکیک جنسیت

 

توزیع فراوانی

 

درصد

 

زن

72458

4/30

مرد

165848

6/69

جمع

238306

100

فرصتهای شغلی به تفکیک وضعیت فعالیت

 

توزیع فراوانی

 

درصد

 

صنعت

147247

8/61

کشاورزی

8574

6/3

خدمات

82485

6/34

جمع

238306

100

 

  بر همین اساس بررسی وضعیت فرصت های شغلی کسب شده توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی طی 6 ماهه اول سال 1395 نشان می دهند که از کل فرصتهای شغلی اعلام شده توسط کارفرمایان به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی تعداد 81713 مورد معادل 35 درصد فرصت های شغلی کسب شده منجر به اشتغال شده است. در این راستا لازم به ذکر است که یکی از دلایل عمده بالا بودن تعداد فرصت های شغلی به تعداد بکارگمارده شدگان، اعلام یک فرصت شغلی واحد از طرف کارفرما به چندین دفتر کاریابی می باشد. ضمن اینکه پایین بودن سطح مهارت جویندگان کار و همچنین عدم انطباق نظام آموزشی با نیاز بازار کار باعث شده که دفاتر کاریابی در غالب موارد قادر به تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان نباشند.

 

بررسی وضعیت به کارگمارده شدگان

الف- بررسی وضعیت بکارگمارده شده گان به تفکیک جنس

بررسی وضعیت به کارگمارده شده گان به تفکیک وضعیت جنس حاکی از این است که در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 81713 نفر در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی سراسر کشور به کارگمارده شده اند که از این تعداد 55535 نفر معادل 68 درصد به کارگمارده شدگان را مردان و 26178 نفر معادل 32 درصد  را زنان تشکیل داده اند. در جدول ذیل توزیع فراوانی به کارگمارده شدگان به تفکیک جنس آمده است.

 

جدول شماره 6- توزیع فراوانی به کارگمارده شدگان به تفکیک جنس

طی  شش ماهه نخست سال 1395

 

 

جنسیت 

 

توزیع فراوانی

 

درصد

 

 

 

زن

26178

32

 

 

مرد

55535

68

 

 

کل

81713

100

 


 

در همین راستا بررسی وضعیت به کارگمارده شدگان نشان می دهد که از کل به کارگمارده شدگان  5257 نفر معادل   5/6 درصد را بیسواد، 50124 نفر معادل 6/31 درصد را زیر دیپلم و دیپلم و 26332 نفر معادل 2/32 درصد به کارگمارده شدگان را جویندگان کار دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل داده اند. در جدول ذیل توزیع فراوانی به کار گمارده شدگان به تفکیک جنس آمده است.

 

جدول شماره 7- توزیع توزیع فراوانی به کارگمارده شدگان به تفکیک وضعیت تحصیلات

طی  شش ماهه نخست سال 1395

 وضعیت تحصیلات

 

تعداد

درصد

بیسواد

 

5257

  5/6 

زیر دیپلم و دیپلم

 

50124

3/61

تحصیلات دانشگاهی

 

26332

2/32

جمع

 

81713

100


همچنین بررسی وضعیت به کارگمارده شدگان حاکی از این است که از کل به کارگمارده شدگان طی مدت زمان یاد شده  تعداد 65286 نفر معادل 80 درصد را جوانان و میان سالان  سنین 15 تا 34 سال تشکیل داده اند.

 

اجرای طرح تخیفات بیمه ای، راه  حلی برای ایجاد اشتغال

در ادبیات اقتصاد بازار کار، سیاست‌های مختلفی به منظور دستیابی دولت ها به اشتغال در سطح کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته می‌شود که با توجه به گستردگی این سیاست‌ها، به طور معمول آنها را به چهار دسته مختلف سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی مؤثر بر رشد اشتغال، سیاست‌های فعال بازار کار، سیاست‌های تنظیمی بازار کار و سیاست‌های منفعل بازار کار تقسیم می گردد که مهم‌ترین سیاست دولت‌ها در کوتاه مدت و میان مدت در بازار کار، سیاست های فعال بازار کار است که این سیاست‌ها به ‌طور مستقیم و غیر مستقیم به ایجاد و بهبود کارکرد در بازار کار توجه داشته و از این طریق زمینه‌های لا‌زم را برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری را فراهم می‌آورد. اصلا‌ح سازوکار‌های جست ‌وجوی شغل،آموزش بیکاران، ایجاد شغل به ‌طور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه، طرح‌های خوداشتغالی و اجرای طرح تخفیفات بیمه ای به کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید  از جمله این گونه سیاست‌ها هستند. 

 

 ـ پیشینه اعطای بخشودگی بیمه ای به کارفرمایان در برنامه های توسعه ای کشور:

برنامه ریزان اقتصادی در تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور مقابله با بیکاری و افزایش تولید و اشتغال درکشور مبادرت به اجرائی نـمودن سیاست های فـعال بازار کار از قبیل سیاست های اعطای یارانه مزدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در قالب اجرای توامان مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه نمودند.

به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه کلیه کارفرمایان کارگاه های دائر مـوضوع مـاده ۴ قـانون کـار با شرایطی که درآئین نامه ماده قانونی مذکور ذکر شده است مـی توانستند در صورت بکارگیری نیروهای بیکار ثبت نام شده نزد مـراکز خدمات اشتغال از مـعافیت های بیمه ای و تـخفیفات مالیاتی بهره مند گردند.

اجرای نسبتاً موفق این ماده قانونی، برنامه ریزان اقتصادی را برآن داشت تا این ماده قـانونی را در قـانون بـرنامه چهارم و پنجم توسعه تنفیذ نمایند تا بواسطه اجرای آن ظرفیت های بلاتصدی بسیاری ازکـارگاه های اقتصادی کـوچک دائـر کشور و ظرفیت خالی موجود دراین واحدها که به دلایل مختلف از قبیل عدم سرمایه کافی و یا  فقدان تمایل به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و غیره ، انگیزه لازم جهت جذب نیروی کارجدید را ندارند، تکمیل نمایند.   

در همین راستا و بر اساس آمار و اطلاعات موجود از کل تعداد به کارگماره شدگان از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی طی 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 56637 نفرمعادل 70 درصد از طریق اعمال ماده قانونی موصوف جذب بازار کار شده اند که این امر موفقیت نسبی حاصل از اجرای طرح یاد شده را نشان می دهد.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:

الف – نتیجه گیری

همچنانکه ذکر شد طی 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 327046 نفر از جویندگان کار در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور ثبت نام نموده که از این تعداد 81713  نفر معادل 25 درصد کل جویندگان کار توانسته اند که از طریق معرفی دفاتر یاد شده جذب بازار کار گردند.

در این راستا یکی از دلایل عمده در زمینه پایین بودن نسبت به کارگمارده شدگان به جویندگان کار پایین بودن سطح مهارت آنان و همچنین پایین بودن سطح انطباق مهارت و دانش جویندگان کار با نیاز بازار کار کشور می باشد به گونه ای که بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده 80 درصد جویندگان کار ثبت نام شده در دفاتر کاریابی فاقد مهارت بوده و یا مهارت و رشته آموزشی آنان انطباق چندانی با نیاز بازار کار نداشته است.

یکی دیگر از نکات قابل تامل در بررسی حاضر روند رو به رشد ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار کشور می باشد که این امر موجب افزایش نرخ بیکاری در بین این قشر از اقشار جامعه شده است  به گونه ای که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی کشور نرخ بیکار ی در بین این قشر از اقشار جامعه معادل دو برابر نرخ بیکاری عمومی در کشور می باشد. همچنین بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از کل جویندگان کار ثبت نام شده در دفاتر کاریابی تعداد 124236 نفر معادل 38 درصد کل جویندگان کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل داده اند که از این تعداد 26337 نفر معادل 21 درصد آنان توانسته اند که از طریق معرفی دفاتر فوق الذکر جذب بازار کار گردند. عدم توجه کافی به فعالت های عملی و توجه صرف به مباحث تئوریک در دانشگاهها، تمایل اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی به اشتغال در مراکز و موسسات دولتی ،پایین بودن سطح کیفی آموزش های ارائه شده و پایین بودن سطح انطباق نظام آموزشی کشور با نیاز بازار کار از جمله عواملی می باشند که بر بالا بودن نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر می باشند.

پایین بودن سن جویندگان کار نیز از جمله نتایجی است که در بررسی حاضر قابل تامل می باشد. بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده قریب به 80 درصد جویندگان کار در گروههای سنی 24-15 و 34-25 سال قرار دارند. با توجه به پیامد ها و عواقب ناگواری که معضل بیکاری می تواند بر این قشر از اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد لذا توجه به وضعیت اشتغال آنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

 

ب-  پیشنهادات:

با توجه به وجود سهم 25 درصدی دفتر کاریابی در اشتغال کشور نباید تاثیرگذاری آنها در اشتغالزایی را نادیده گرفت از این رو شایسته است با اتخاذ راهکارهای مناسب و تغییر نگرش کارجویان به مقوله کار به سمت افزایش سهم کاریابی‌ها در ایجاد اشتغال و جذب بیشتر مشاغل معرفی شده از سوی این دفاتر گام های موثری برداشت و برهمین اساس نسبت به ارائه راهکارهایی در قالب پیشنهادات ذیل جهت تسهیل در عرضه و تقاضا اشاره  می نماییم :

 1 – با عنایت به وضعیت بازار کار و لزوم ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار  و همچنین با توجه به موفقیت نسبی حاصل از اجرای طرح معافیت بیمه ای برای کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید طی سنوات گذشته، لزوم تداوم اجرای طرح مذکور  طی سالهای آتی  بیش از پیش مورد تاکید می باشد.  همچنان که ذکر شد در راستای بهبود وضعیت اشتغال در کشور تا کنون تدابیر، برنامه ها و راهکارهای متعددی اندیشیده شده و مورد توجه قرار گرفته است. یکی از برنامه هایی که اجرای آن از ابتدای برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت اعمال معافیت یا تخفیفات بیمه ای برای آن دسته از کارفرمایانی بود که اقدام به جذب نیروی کار جدید از طریق معرفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی نمایند.

آمار و اطلاعات به دست آمده طی سالهای گذشته حاکی از این است که علیرغم برخی مسائل و مشکلات و نقایص موجود در زمینه اجرای طرح مذکور، موفقیت نسبی در این خصوص حاصل شده و تعداد زیادی از جویندگان کار توانسته اند که از طریق اجرای طرح یاد شده جذب بازار کار گردند. در همین راستا در 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 56637 نفر از متقاضیان کار توانسته اند که از طریق اعمال ماده قانونی موصوف (بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه) دریکی از فعالیت های تولیدی یا خدماتی کشور مشغول فعالیت شوند که این رقم معادل 70 درصد کل به کارگماری دفاتر کاریابی طی مدت زمان فوق الاشاره می باشد.

2 – افزایش نقش کاریابی ها در جهت هدایت، راهنمایی شغلی و به کارگماری متقاضیان کار با اتخاذ برنامه ریزی و سیاست های ویزه که کلیه کارفرمایان را ملزم و یا سوق نماید تا تامین نیروی کار مورد نیاز خود را صرفا از طریق دفاتر کاریابی غیردولتی تامین نمایند.

3- تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با بازار کار به منظور تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار.

4- توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت شناسایی دقیق  نیازهای بازار کار و ارائه آموزش های متناسب با این نیازها.

5-توجه به انطباق هرچه بیشتر نظام آموزشی کشور اعم از آموزشهای رسمی و یا غیر رسمی با نیاز بازار کار

6-  برگزاری دوره ای آموزشی برای متقاضیان جویای کار براساس وضعیت اقتصادی – اجتماعی استان مربوط 

7-به روزنمودن آموزش های ارائه شده در مراکز آموزشی

8-شناسایی مشاغل جدید و تلاش درجهت بومی نمودن این مشاغل

9-تخصصی نمودن فعالیت دفاتر کاریابی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی

 10-برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دفاتر کاریابی و اتخاذ تدابیری جهت اولویت آموزش جویندگان کار معرفی شده از سوی دفاتر  کاریابی     

 

منبع: آمار استخراج شده از شبکه ملی بازار کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲۵ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۱۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید